Over deze campagne

Het aantal slachtoffers dat (dodelijk) gewond achtergelaten wordt na een verkeersongeval, is nog steeds veel te hoog. Rondpunt vzw wil deze problematiek aanpakken omdat uit de verhalen van slachtoffers, naasten of nabestaanden duidelijk blijkt hoeveel extra leed vluchtmisdrijf hen berokkent. Ook voor de veroorzaker is het essentieel om verantwoordelijkheid te kunnen opnemen. We willen weggebruikers, nog voor ze in een verkeersongeval betrokken raken, informeren over vluchtmisdrijf en de gevolgen. En ze zo doen beloven dat ze een slachtoffer in nood altijd zullen helpen.

Wat is vluchtmisdrijf?

Vluchtmisdrijf is een afzonderlijk misdrijf dat ook zo bestraft wordt. Als je vluchtmisdrijf pleegt, wil dat niet zeggen dat je ook aansprakelijk bent voor het ongeval zelf. Het is een onmiddellijk aflopend misdrijf dat voltrokken is zodra je vlucht.

Wat gebeurt er als ik niet blijf?

Wanneer je vluchtmisdrijf pleegt laat je een slachtoffer in nood achter. Daarnaast bega je een misdrijf dat op je strafblad komt, ook als je zelf niet in fout was. Je kan een gevangenisstraf tot 4 jaar krijgen, een geldboete tot 40.000 euro en een levenslang rijverbod. Bovendien verplettert vluchten je geweten.

Hoe help ik een slachtoffer in nood?

Breng eerst jezelf en andere aanwezigen in veiligheid. Ga na hoeveel gewonden er zijn en bel zo snel mogelijk het noodnummer 112. In afwachting van de hulpdiensten kan je enkele dringende maatregelen nemen. Hierop kan je je voorbereiden door de gratis app ‘Eerste hulp – Rode Kruis’ te downloaden of een opleiding te volgen.

Wat als ik in paniek ben?

Niemand veroorzaakt gewild een ongeval. Paniek is een van de vele reacties na zo’n ingrijpende gebeurtenis.’ Onderzoek van Vias institute toont aan dat vluchtmisdrijf begaan wordt door een mix van schaamte, angst en schuld. Het schuldgevoel kan leiden tot ontkenning of de ander de schuld geven. De emoties kunnen zo overheersen dat je je zelfcontrole verliest en ervoor kiest om te vluchten in plaats van te blijven. Dat noemt men de fight –or flightreactie. Het is belangrijk om zo snel mogelijk het rationele deel van de hersenen aan te spreken en logisch te proberen denken. Maak hier alvast de belofte om een slachtoffer in nood te helpen!